X
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
Menu strony

Regulamin pracy

Prawo pracy to dział prawa, który odnosi się do stosunków pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem oraz obejmuje regulacje odnoszące się do organizacji pracodawców i pracowników, sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.
Strona ma na celu rozpowszechnianie informacji dla wszystkich osób, które zawodowo zajmują się zagadnieniami wchodzącymi w zakres takiego działu prawa, jakim jest prawo pracy.

Polecamy też

Etat czy nie dla programisty

Kupno walut przez internet
Opracowanie: istock.com
Źródło: istock.com
Zagadnienie, które możesz przeczytać w temacie mojego wpisu, jest niebywale istotne dla każdego człowieka, który pragnie zatrudnić się jako informatyk. Trzeba z miejsca powiedzieć, że robota na etacie i działalność na własną rękę mają mocne defekty i zalety. Niżej przedstawię zwięźle atrybuty tych rodzajów zatrudnienia.


biuro
Opracowanie: Igor Stawiarski
Źródło: http://www.flickr.com
Głównym aktem prawnym regulującym wszystkie prawa i obowiązki stron stosunku pracy jest Kodeks pracy. Kodeks pracy wyznacza prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Pracownikiem jest osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracodawca to komórka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia ona pracowników. Przepisy dotyczące praw i obowiązków pracowników i pracodawców występują jednak nie tylko w kodeksie, ale także w innych aktach prawnych, które na ogół posiadają albo odesłanie wprost do właściwych regulacji kodeksu pracy, albo mówią, że przepisy kodeksu są stosowane do spraw uregulowanych innymi przepisami.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania zdefiniowanej pracy. Zaprzestanie zaś umowy o pracę następuje na mocy obopólnej zgody stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem czasu wypowiedzenia (wypowiedzenie umowy o pracę), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z końcem czasu, na który była spisana, z dniem ukończenia pracy, dla której zrobienia była zawarta.

praca
Opracowanie: Fabian Linzberger
Źródło: http://www.flickr.com
Zgodnie z art. 104 Kodeksu pracy organizację i porządek pracy oraz powiązane z tym prawa i obowiązki ustala regulamin pracy. Regulamin pracy szczegółowo ustala prawa i obowiązki pracowników.

Jeśli zafascynował Cię przedstawiany artykuł, to odwiedź www księgowa zielona góra a tam czekają na Ciebie informacje godne uwagi. Zobacz je - będziesz niezwykle zadowolony!

Regulamin pracy wdrażany jest w życie kiedy miną 2 tygodnie od dnia ogłoszenia go pracownikom, w sposób określony u danego pracodawcy, a obowiązkiem pracodawcy jest zaznajomienie z nim pracownika przed 1 dniem pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę winno być złożone pisemnie. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy pracodawca powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy. Jest to zgodne z art. 97.§1 Kodeksu pracy, który stanowi, że w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca obowiązany jest natychmiast dać pracownikowi świadectwo pracy. Wręczenie świadectwa pracy nie może być zależne od wcześniejszego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Świadectwo pracy wydawane jest na piśmie.
Opracowanie: B.S.
24-02-09 19:01:04