X
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
Menu strony

„Mój Stadion” w moich rękach

stadion
Opracowanie: EURO Poznań 2012 sp. z o.o.
Źródło: EURO Poznań 2012 sp. z o.o.
Właśnie powstaje niepowtarzalna szansa na zaprezentowanie autorskich prac dotyczących Stadionu Miejskiego w Poznaniu. Wszystko w rękach konkursowiczów, którzy nadeślą swoje dzieła plastyczne przedstawiające pierwszą gotową arenę mistrzostw UEFA Euro 2012 w Polsce.

Spółka EURO Poznań 2012, odpowiedzialna za modernizację Stadionu Miejskiego w Poznaniu, rozpoczyna konkurs pt. „Mój Stadion” dla wszystkich osób choć trochę uzdolnionych plastycznie. Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody.

Zabawa składa się z dwóch równoległych konkursów:
1 konkurs: dotyczy zaprezentowania rysunku przyszłej areny mistrzostw Europy. Najlepsze zdjęcie przedstawiające autorską wizję poznańskiego stadionu zostanie nagrodzone 2 biletami na mecz polskiej reprezentacji narodowej z reprezentacją Niemiec w Gdańsku 6 września br. Konkurs rozpoczyna się już dziś i potrwa do 2 września.

2 konkurs: dotyczy nadesłania zdjęcia przedstawiającego własnoręcznie wykonaną „makietę” Stadionu Miejskiego w Poznaniu – forma i technika wykonania dowolna. Zwycięzca otrzymuje nagrodę w postaci 2 biletów na walkę o mistrzostwo świata wagi ciężkiej w boksie pomiędzy Tomaszem Adamkiem a Wladimirem Klitscho we Wrocławiu 10 września br. Konkurs rozpoczyna się już dziś i potrwa do 5 września.

Wyłonienie zwycięzców konkursów nastąpi poprzez zebranie jak największej ilości kliknięć „like it” na stronie serwisu społecznościowego Facebook Stadionu Miejskiego, pod adresem: . Prace konkursowe należy nadsyłać w formie zdjęcia na adres: (dodając imię, nazwisko, adres zameldowania, telefon kontaktowy, numer dowodu osobistego oraz adres e-mail).

Konkurs „Mój Stadion” nie kończy się 5 września, niebawem zostanie ogłoszony kolejny, którego nagrodą będą 2 wejściówki na wielką imprezę otwierającą stadion Narodowy w Warszawie.

Spółka EURO Poznań 2012 realizuje strategię promocji Stadionu Miejskiego w Poznaniu, a także wspiera inne areny w ramach projektu EURO przygotowujące się do turnieju UEFA EURO 2012.

Do dziś poznański stadion odwiedziło ponad 700 tysięcy osób. Trzymamy kciuki za pierwszych widzów w Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie.

stadiony
Źródło: EURO Poznań 2012

***
Regulamin konkursu „Mój stadion” spółki EURO Poznań 2012
Poniższy Regulamin określa zasady udziału w konkursie „Mój stadion”. Znajdują się w nim określone prawa i obowiązki uczestników

I. Definicje
Konkurs: konkurs „Mój Stadion” organizowany przez spółkę EURO Poznań 2012.
Organizator: Spółka „Euro Poznań 2012” sp. z o.o., która jest organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród; Spółka została powołana przez Prezydenta Miasta Poznania w celu przygotowania przedsięwzięcia Euro. Głównym jej zadaniem jest modernizacja Stadionu przy ulicy Bułgarskiej oraz opracowanie koncepcji komercjalizacji.
Zgłaszający: osoba przystępująca do konkursu przez nadesłanie Pracy Konkursowej.
Praca Konkursowa: wykonana ręcznie praca artystyczna - graficzna lub przestrzenna, przedstawiająca Stadion Miejski w Poznaniu, wykonana w dowolnej technice plastycznej.
Zgłoszenie: zdjęcie wykonanej ręcznie pracy artystycznej: graficznej lub przestrzennej, przedstawiającej Stadion Miejski w Poznaniu, wykonanej w dowolnej technice plastycznej, zapisane w formacie .jpg.

II. Zasady udziału w Konkursie
1.W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba wyrażająca taką chęć; w przypadku nie ukończenia 18 lat chętny musi okazać pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie.
2.Zgłaszający może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz; weryfikacja następuje na podstawie numeru dowodu osobistego.
3.Konkurs ma dwie kategorie: rysunek (praca graficzna) i makieta (praca przestrzenna)
4.Praca Konkursowa powinna mieć następującą formę:
w kategorii Rysunek (praca graficzna): przedstawiony graficznie, w dowolnej technice (np. ołówek, flamaster, farby, graffiti, body art itp.) Stadion Miejski w Poznaniu.
w kategorii Makieta (praca przestrzenna): wykonany ręcznie model Stadionu Miejskiego w Poznaniu; w dowolnej technice wykonania (np. z zapałek, papieru, kamienia, piasku itp.).
5.Zgłoszenia konkursowe należy nadsyłać drogą e-mailową na adres: w postaci zdjęcia zapisanego w formacie .jpg o wadze maks. 4 MB, wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem zameldowania, telefonem kontaktowym, numerem dowodu osobistego oraz adresem e-mail Zgłaszającego.
6.Każda nadesłane Zgłoszenie będzie dodane do albumu „Mój Stadion ” na oficjalnym profilu stadionu w serwisie Facebook: .
7.Każde nadesłane Zgłoszenie wraz z adnotacją o autorze może zostać wykorzystane w działaniach reklamowych Stadionu Miejskiego w Poznaniu.
8.Nadesłanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
9.Nadesłanie Zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem, ze Zgłaszający jest autorem Pracy Konkursowej oraz że posiada do niej pełne prawa autorskie.

III. Czas trwania i ogłoszenie wyników Konkursu
1.Konkurs trwa od momentu jego ogłoszenia do:
W kategorii Rysunek: 2 września, do godziny 15.00
W kategorii Makieta: 5 września, do godziny 15.00
2.Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi odpowiednio w dniu 02.09.2011 i 05.09.2011 roku po godz. 15.00. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie www Organizatora konkursu: oraz na oficjalnym profilu Organizatora w serwisie Facebook: . Wyniki będą także wysłane mailowo do zwycięzców.

IV. Zasady ogólne
1.Rejestracją oraz jednoczesnym uczestnictwem w konkursie jest nadesłanie pod wskazany adres e-mailowy zdjęcia, pokazującego stadion miejski w Poznaniu (rysunek lub makieta).
2.Zgłaszający się do konkursu ma obowiązek podania swoich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu zameldowania, telefonu kontaktowego, numeru dowodu osobistego oraz adresu e-mail, które umożliwią kontakt z nim w wypadku wygrania.
3.Biorąc udział w konkursie, Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
4.Poprzez udział w konkursie, Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na ich częściową prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) podczas podsumowania.
5.Udział w konkursie jest jednocześnie zapewnieniem i oświadczeniem, iż Zgłaszający zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.
6.Biorąc udział w konkursie, Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych przez Spółkę Euro Poznań 2012 Sp. z o.o. w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji
w takich mediach, jak: Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
7.Biorąc udział w konkursie, Zgłaszający wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na łamach mediów w wypadku wygranej.
8.Spółka „Euro Poznań 2012” zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu do momentu upływu czasu na wysłanie zdjęcia, informując o tym Zgłaszających poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.

V. Wygrana w konkursie
1.Wyboru zwycięzcy dokonają użytkownicy oficjalnego profilu Stadionu Miejskiego w Poznaniu w serwisie Facebook poprzez oddawanie głosów na poszczególne Zgłoszenia prezentowane na profilu. Za oddanie głosu uważa się kliknięcie ikony „Lubię to” pod danym Zgłoszeniem. Nagroda w każdej kategorii trafi do autora pracy, która zdobędzie największą liczbę głosów..
2.Nagrodami w Konkursie są:
w kategorii Rysunek: 2 bilety na walkę Klitschko-Adamek, odbywającą się 10 września 2011 r. na Stadionie we Wrocławiu.
w kategorii Makieta: 2 bilety na mecz Polska vs Niemcy, odbywającą się 6 września 2011 r. na Stadionie w Gdańsku.
3.Nagrody należy odebrać w spółce EURO Poznań 2012 lub indywidualnie pracownik spółki umówi się ze zwycięzcą.
4.Fundatorem nagrody jest Spółka „EURO Poznań 2012”.
5.W wypadku, w którym okazałoby się, iż zwycięzcą zostanie osobą łamiąca regulamin konkursu Organizator może wedle swego uznania zadecydować o nie przyznaniu tej nagrody lub o przyznaniu jej innemu uczestnikowi, który zajmował drugie miejsce.
6.Żadnemu uczestnikowi konkursu nie przysługuje ekwiwalent pieniężny w miejsce nagrody rzeczowej, przyznanej w konkursie.
7.W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się ze zwycięzcą w ciągu 4 godzin od wytypowania zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania Nagrody, lub przyznania jej innemu uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w wynikach Konkursu.

VI. Pozostałe uwagi
1. Uczestnicy Konkursu, zgłaszając się do udziału w Konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów wynikających z Regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż podanie ich danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku niepodania wyżej wskazanych danych osobowych, Organizator nie będzie miał możliwości wydania uczestnikowi Nagrody, zaś uczestnik nie będzie brany pod uwagę przy typowaniu zwycięzców. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu oraz poprawiania ich danych osobowych. Dane osobowe w zakresie podanym przez uczestnika w zgłoszeniu konkursowym są usuwane po zakończeniu Konkursu lub przekazaniu Nagrody.
2. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany, zaś wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub z nim związane będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści Regulaminu.
4. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na podany adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia trwania Konkursu. Reklamacje związane z konkursem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Organizatora Konkursu rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Spółka Euro Poznań 2012 jest administratorem danych osobowych.
6. Spółka EURO Poznań 2012 nie odpowiada za ewentualne roszczenia osób trzecich do Prac Konkursowych nadesłanych do Konkursu, wynikające z praw autorskich.
inea stadion poznań - nasz serwis www -
Źródło: TBWA sp. z o.o.
Opracowanie: Agata Adamczewska
18-07-12 03:53:04