X
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
Menu strony

Internet w pracy projektanta wnętrz

Jakie narzędzie internetowe pomaga w pracy projektanta? Raport z badań: Czy Internet pomaga projektantom wnętrz, czy korzystają oni z innych źródeł inspiracji przy projektach? Gdzie znajdują tę inspirację? Jak oceniają polskie serwisy wnętrzarskie? Jakie narzędzie ułatwiłoby im pracę? Na te pytania agencja Inni PR & Marketing starała się odpowiedzieć w prekursorskim badaniu projektantów wnętrz przeprowadzonym w kwietniu i maju 2011 roku.

Polski rynek mediów wnętrzarskich
Ponad 30 czasopism wnętrzarskich, kilkadziesiąt portali dedykowanych projektowaniu wnętrz i meblom i ponad setka poczytnych portali, w których projektowanie wnętrz jest jednym z głównych działów. Do tego niezliczona ilość blogów, w tym kilkanaście mogących pochwalić się popularnością, której pozazdrościłoby niejedno internetowe medium. Średnia częstotliwość ukazywania się magazynów – miesięczna, średni nakład – ponad 50 tys. egzemplarzy.

Przeciętna oglądalność ośmiu najpopularniejszych portali skupionych na designie (architektura, wnętrza, meble) to około 300 000 unikalnych użytkowników miesięcznie (dane za maj 2011). Tak przedstawia się obraz polskich mediów wnętrzarskich.

Jaka jest rola Internetu w projektowaniu wnętrz?
Duży rynek mediów wnętrzarskich oraz fakt, że – szczególnie od roku 2009 (czyli od momentu uruchomienia funduszy unijnych na projekty internetowe) – powstało w Polsce szczególnie dużo portali branżowych, w tym portali dla architektów i projektantów wnętrz, sprawił, że agencja Inni PR & Marketing postanowiła sprawdzić, czy, a jeśli tak – to w jaki sposób – projektanci wnętrz z mediów tych korzystają. Głównym celem badania było sprawdzenie, czy Internet jest dla projektantów wnętrz znaczącym źródłem inspiracji przy projektowaniu oraz czy istnieją takie internetowe narzędzia, które znacząco wspomagają lub wspomogłyby pracę przy projekcie.

Sposób przeprowadzenia badania
W celu przeprowadzenia badania zaprojektowany został internetowy kwestionariusz wywiadu, za pomocą którego przeprowadzone zostało poglądowe badanie.
Informacje o badaniu rozesłane zostały pocztą elektroniczną do ponad 600 pracowni. W badaniu wzięło udział 40 projektantów wnętrz, co oznacza, że odpowiedzi udzieliło około 6% spośród poinformowanych o badaniu osób.

Ponieważ liczba badanych jest zbyt mała, by przeprowadzać testy i wnioskowania statystyczne, poniżej przedstawiamy wyłącznie częstości udzielonych odpowiedzi. Wyniki badania proszę traktować poglądowo (nie rozciągać wniosków na wszystkich projektantów) – badanie nie zostało przeprowadzone na grupie reprezentatywnej.

W poszukiwaniu inspiracji: media on - i offline
Zapytaliśmy projektantów, z jakich źródeł medialnych korzystają przy poszukiwaniu inspiracji do projektów. Każdy badany mógł wybrać tyle odpowiedzi, ile chciał – jednak bez wskazania źródła najważniejszego. Projektanci do wyboru mieli pięć źródeł – mediów. Wśród mediów internetowych – najpopularniejszą wyszukiwarkę (Google), strony producentów wyposażenia wnętrz oraz serwisy wnętrzarskie. Wśród mediów offline – prasę wnętrzarską oraz katalogi producentów wyposażenia wnętrz. Zostawiliśmy także projektantom możliwość udzielenia innej niż wymienione wyżej odpowiedzi. Preferowane źródła inspiracji przedstawia poniższy wykres:
wykres
Opracowanie: Inni PR & Marketing
Źródło: Inni PR & Marketing

Zarówno media internetowe, jak i prasa branżowa oraz katalogi producentów wyposażenia są popularnymi źródłami poszukiwania inspiracji przy projektowaniu wnętrz. Z każdego z tych źródeł korzysta większość badanych projektantów.
Najwięcej z nich, bo aż ośmiu na dziesięciu, korzysta jednak z wyszukiwarki Google oraz prasy wnętrzarskiej. Siedmiu na dziesięciu korzysta także ze stron internetowych producentów wyposażenia, 5% mniej – z drukowanych katalogów.

Nieco ponad połowa badanych (52,5%) korzysta z branżowych portali i serwisów. Wydawałoby się, że publikowane na branżowych stronach projekty i elementy wyposażenia, dobrane ze względu na stylistykę, kolorystykę czy możliwość zakupu w Polsce, pomocne są przy poszukiwaniu inspiracji. Źródło to było jednak najrzadziej wskazywanym z wyżej wymienionych – dlaczego? Na to pytanie próbujemy odpowiedzieć w dalszej części analizy badań.

Duży wybór i łatwość sortowania
Coś, czego nie mają polskie wnętrzarskie serwisy internetowe, a czego brakuje im najbardziej. Branżowe serwisy wnętrzarskie – zarówno portale, jak i blogi – skierowane są przede wszystkim do czytelnika, który poszukuje pomysłu na urządzenie domu lub. Portale publikują artykuły poradnikowe i tematyczne, prezentują produkty, udostępniają fora dyskusyjne czy zapewniają możliwość prezentacji własnych zdjęć. To samo tyczy się portali skierowanych do projektanta. Blogi z kolei prezentują indywidualny wybór wnętrz i elementów wyposażenia, dokonany przez autora bloga.
wykres
Opracowanie: Inni PR & Marketing
Źródło: Inni PR & Marketing
wykres
Opracowanie: Inni PR & Marketing
Źródło: Inni PR & Marketing

W dalszej części badań pytaliśmy projektantów, jakie cechy internetowego serwisu są najbardziej pomocne przy poszukiwaniu inspiracji, a jakich brakuje w polskich serwisach. W odpowiedzi na pytanie: „Co sprawia, że korzysta Pan/i właśnie z tych (wymienionych w poprzednim pytaniu) źródeł inspiracji?” projektanci porządkowali pożądane cechy serwisu od najważniejszego do najmniej ważnego.
wykres
Opracowanie: Inni PR & Marketing
Źródło: Inni PR & Marketing
wykres
Opracowanie: Inni PR & Marketing
Źródło: Inni PR & Marketing

Za najważniejszy czynnik zdecydowanie uznany został duży wybór, czyli duża ilość materiałów graficznych, jakie dane źródło (prasa, portal, katalogi itp.) zawierają. Szczególnie w porównaniu do reszty czynników – wysokiej jakości materiałów, łatwości ich sortowania i przejrzystości – jest to czynnik szczególnie istotny, ponieważ aż 2/3 projektantów wskazała go na pierwszym lub drugim miejscu.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest jakość zawartych w medium materiałów – za najważniejszy lub prawie najważniejszy czynnik uznało go 45% badanych projektantów. Łatwość sortowania materiałów, która przekłada się na szybkość znalezienia poszukiwanej treści znalazła się na trzecim miejscu – aż 75% projektantów wymieniło tę cechę na 3 lub 4 miejscu. Przejrzystość prezentacji materiałów graficznych oraz ogólna łatwość w korzystaniu z danego źródła były mniej istotnymi czynnikami dla większości projektantów. Najmniej istotnym czynnikiem okazało się przyzwyczajenie do korzystania z danego źródła.

Podsumowując: projektanci najczęściej korzystają z Google i prasy wnętrzarskiej oraz stron internetowych producentów wyposażenia.
Połowa korzysta z internetowych serwisów wnętrzarskich. Źródła te cenią projektanci za duży wybór prezentowanych materiałów, nieco rzadziej – za wysoką jakość prezentacji oraz łatwość sortowania – czyli znalezienia poszukiwanych materiałów.
Jak oceny te przekładają się na postrzeganie polskich serwisów wnętrzarskich? Źle.

W ocenie polskich serwisów wnętrzarskich projektanci są jednak mniej zgodni niż w określaniu najważniejszych cech źródeł, z których korzystają w poszukiwaniu inspiracji. Może dlatego, ze z serwisów wnętrzarskich korzysta tylko połowa z nich. Brak zgodności widać przede wszystkim w bardziej wyrównanych ocenach cech serwisów niż w przypadku ocen cech źródeł, z których projektanci korzystają.

Średnie oceny są dość wyrównane i oscylują między 2 a 3. Oznacza to, że brak jednej charakterystycznej cechy polskim serwisom wnętrzarskim, która wyróżniałaby je negatywnie. Z drugiej strony, dla ponad połowy badanych projektantów najważniejszymi brakami polskich serwisów wnętrzarskich są: brak dużego wyboru materiałów graficznych (mebli, akcesoriów wyposażenia, projektów, realizacji) oraz trudności w sortowaniu zawartych w serwisie materiałów. Ponad 1/3 badanych za najważniejsze lub prawie najważniejsze uważa brak przejrzystości lub niską jakość prezentowanych przedmiotów. W wyborze najważniejszej cechy negatywnej polskich serwisów wnętrzarskich kierować się musimy raczej ilością wskazań danej cechy na ostatnich miejscach – i tu zauważymy, że mały wybór materiałów graficznych jest najważniejszym brakiem. Projektantom trzeba po prostu więcej treści. I intuicyjnego mechanizmu ich sortowania.
Opracowanie: Anna Rezner
17-09-18 06:38:13