X
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.
Menu strony

Co zrobisz ze swoim 1 procentem podatku?

Jeden procent podatku
Możliwość przekazywania 1 procenta swojego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP) istnieje w Polsce już od kilku lat. Czy warto wspierać w ten sposób organizacje pozarządowe?

Odpowiadając na to pytanie, trzeba by przedstawić w skrócie ideę działalności zarówno organizacji pozarządowych, jak i organizacji pożytku publicznego. Przede wszystkim należy pamiętać, że nie każda organizacja pozarządowa posiada status opp i przywileje z tym związane.

Na początek parę definicji:
- organizacja pozarządowa (ang. non-governmental organization) to instytucja założona przez obywateli, z inicjatywy własnej, nie dla zysku, lecz aby działać na rzecz społeczeństwa, np. stowarzyszenie, fundacja.
- organizacja pożytku publicznego to wg Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873) to rodzaj organizacji pozarządowej – spełnia ona dodatkowe wymagania dotyczące jej funkcjonowania. Dzięki temu zostaje wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i zyskuje szczególne uprawnienia.
Każda organizacja pożytku publicznego ma wiele przywilejów:
- szansę na otrzymanie jednego procentu podatku od podatników podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, od opłaty skarbowej i sądowej,
- prawo do nabywania na szczególnych warunkach użytkowania nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
- możliwość wykonywania w organizacji pracy przez poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej,
- perspektywę bezpłatnego informowania o działalności organizacji w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji.

Jak można zobaczyć z powyższej listy, największą korzyścią z posiadania statusu organizacji pożytku publicznego jest możliwość otrzymywania od podatników podatku dochodowego od osób fizycznych jeden procent podatku. Do roku 2007 włącznie, aby wesprzeć organizacje pożytku publicznego trzeba było najpierw wpłacić na jej konto wyliczoną wcześniej kwotę pieniędzy, ponosząc jednocześnie dodatkowy koszt operacji bankowej, a dopiero po co najmniej miesiącu odzyskać powyższą kwotę od Urzędu Skarbowego (oczywiście, bez kosztów operacji bankowych). Od roku 2008, rozliczając PIT, nie trzeba już wybierać się do banku, czy też ponosić jakichkolwiek kosztów bankowych, aby pomóc organizacji pożytku publicznego swoim podatkiem. Przekazując w ten sposób nawet niewielkie kwoty, można sprawić wiele dobrego, nie ponosząc przy tym żadnego uszczerbku finansowego. Dzięki temu ułatwieniu do powyższych organizacji powędrowało w 2008 roku 291 594 362,90 zł1, co stanowi 176,56 % pieniędzy z roku wcześniej.

Warto pamiętać, że z posiadaniem statusu organizacji pożytku publicznego oprócz przywilejów wiążą się również obowiązki, z których największy to wykonywanie specjalnego sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz podleganie pod kontrolę ministra do spraw zabezpieczenia społecznego (obecnie minister pracy i polityki społecznej). Powyższy minister ma prawo wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli do organu kontroli wyspecjalizowanego w kontrolowaniu danego rodzaju działalności (art. 29 ust. 6 ww. ustawy), np.: urzędy kontroli skarbowej i urzędy skarbowe, służba celna, Państwowa Inspekcja Pracy, inspekcja sanitarna lub farmaceutyczna, inspekcja budowlana, służba ochrony zabytków, urzędy pracy, inspekcja ochrony środowiska, nadzór edukacyjny, dozór techniczny. Patrząc na powyższą kwestię ze strony bezstronnego obserwatora, można stwierdzić, że organizacja pozarządowa posiadająca status organizacji pożytku publicznego zawsze jest bardziej wiarygodna od organizacji nie posiadającej takiego statusu. Warto o tym pamiętać przy wybieraniu organizacji, której chce się przekazać darowiznę. Wybierając organizację pożytku publicznego, mamy większą gwarancję rzetelności wykorzystania naszego daru. Zachodzi pytanie, komu przekazać swój 1 procent podatku? Jak znaleźć tę najbardziej właściwą organizację? Najlepiej po prostu rozejrzeć się dookoła. Być może w okolicy jest jakaś organizacja pożytku publicznego (opp), która aktywnie działa, do której siedziby można się udać i naocznie sprawdzić jej pracę. Redakcja ze swojej strony może polecić Chrześcijańską Służbę Charytatywną, która działa na terenie Polski już przeszło 10 lat w oparciu o około 50 placówek (w tym świetlice środowiskowe, punkty wydawania odzieży i żywności, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego). Organizacja ta będąca polskim oddziałem międzynarodowej organizacji ADRA, korzysta nie tylko ze swojej wiedzy i wypracowanych metod niesienia pomocy potrzebującym, ale także z kilkudziesięcioletniego doświadczenia swojej macierzystej organizacji.

"Przekazując nam jeden procent podatku, możesz mieć pewność, że zostaną one przeznaczone na rzecz najbardziej potrzebujących, jakich wspiera właśnie Chrześcijańska Służba Charytatywna (KRS 0000220518). Jako Organizacja Pożytku Publicznego , pomagamy najuboższym zaopatrywać się w odzież, żywność, w zakup leków czy też opału na zimę. Prowadzimy świetlice środowiskowe, akcje prozdrowotne, prorodzinne, jak i przeciwdziałamy patologiom społecznym. Więcej o naszej działalności można dowiedzieć się na stronie: . Pomagamy ludziom, ale do tego niezbędne są środki finansowe. Dlatego też zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie 1 procenta podatku na rzecz naszej organizacji. Działając od 10 lat na terenie całego kraju, pomogliśmy już tysiącom osób i mamy nadzieję, że właśnie dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli pomóc znacznie większej liczbie potrzebujących." – powiedział Jan Pawlak, dyrektor Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej.

Dla osób, które nigdy jeszcze nie przekazywały swojego jednego procenta podatku, warto jeszcze raz zaznaczyć, że ta czynność jest bardzo prosta i ogranicza się do wyliczenia 1 procenta podatku i pisania go we właściwej rubryce z podaniem nazwy organizacji pożytku publicznego oraz podaniem jej numeru KRS.
W roku 2007 swój jeden procent podatku przekazało 5 134 675 podatników2, co stanowi tylko 20,4 % ich całkowitej liczby. Najmniejszy udział w przekazaniu 1 procenta podatku stanowią emeryci i renciści, których w Polsce jest przeszło 7,3 mln osób z których aż 5,8 mln osób nie rozliczyło się samodzielnie z Urzędem Skarbowym (bez czego nie jest możliwe przekazanie 1 procenta podatku). Co oznacza, że tylko co piąty emeryt lub rencista samodzielnie rozliczył PIT, a więc na organizacje pożytku publicznego powędrowało wsparcie od jeszcze mniejszej liczby osób. Sami emeryci i renciści mogli wesprzeć potrzebujących w roku 2007 kwotą przeszło 70 mln złotych w postaci 1 procenta podatku. Dlaczego tego nie zrobili? Przyczyn jest wiele. Jednymi z głównych to brak konieczności rozliczania PIT (ZUS wykonuje to za nich), jak również mała kwota jednego procenta podatku. Przeciętna emerytura i renta to 1 251,74 zł/m-c, z czego 1 procent podatku to kwota ok. 10 zł. To 10 zł wydaje się taką nieznaczną kwota pieniędzy, że wielu naszych seniorów ma wątpliwość nad sensem przekazywania takiej kwoty. Statystyka pokazuje, że siła tego "grosza" jest nie w wielkości pojedynczych kwot, ale ich ilości. Blisko 95 % podatków to podatnicy z I przedziału podatkowego, czyli posiadający średni dochód w wysokości 1 229,5 zł/m-c, z czego jeden procent podatku to również kwota ok. 10 zł. Te dziesięciozłotówki to aż blisko 78 % całej kwoty 1 procenta możliwego do przekazania dla organizacji pożytku publicznego.

Pamiętaj, że praktyka dowodzi, że wykorzystanie pieniędzy na rzecz społeczeństwa w organizacjach pozarządowych jest znacznie efektywniejsze niż w strukturach państwowych. Nie zmarnuj swojej szansy - zdecyduj, na co zostanie przeznaczony Twój jeden procent podatku dochodowego za rok 2008. Zachęć do tego również swojego przyjaciela, kolegę czy sąsiada. Jeśli masz problem z wypełnieniem PITu, poproś o pomoc (być może Twój znajomy będzie w stanie Ci pomóc). Los wielu potrzebujących leży w Twoich rękach!
Źródło: www.chsch.org.pl
19-01-28 07:17:02